Communication for Change (CFC) er Norges KFUK-KFUMs utvekslingsprogram for deg mellom 18 og 25 år.  Som deltager lærer du om hvordan verden henger sammen og møter mennesker som arbeider for rettferdighet og fred. Du får utfordre deg selv som leder og som menneske, og får være med å kjempe for en mer rettferdig verden. Programmet er støttet av Norec.

Deltakeravgiften er 65 000 kroner. Dette er med å dekke reiseutgifter i forbindelse med uteoppholdet, forsikringer, kost og losji, treningskort hele vårhalvåret, samt turer og sosiale aktiviteter gjennom året. Du kan søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning for vårhalvåret kan du kan søke fullt lån/stipend, siden du da er elev ved Sunnmøre folkehøgskole.