Communication for change (CFC) er Kirkens nødhjelp og Norges KFUK - KFUM utvekslingsprogram for deg mellom 18 og 25 år. Som deltager lærer du om hvordan verden henger sammen og møter mennesker som arbeider for rettferdighet og fred. Du får utfordre deg selv som leder og som menneske, og får være med å kjempe for en mer rettferdig verden.

 

Programmet består av:

    •     Høstsemester i Afrika, Asia og Latin Amerika

    •    Inspirerende møter med mennesker som jobber med forandring

    •    Folkehøgskole opphold

    •    Reise på turnèer Norge rundt

    •    Studier på høgskolen i Oslo og Akershus

 

Vi søker deg som:

    •     er engasjert

    •     har et ønske om å lære om globale utfordringer

    •    Vil arbeide for rettferdighet og fred.